แถลงข่าวอโชก้าเฟลโลว์ประจำปี 2556-2557

เฟลโลว์ร่วมแรงใจรับมือแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

Ashoka Asia Meeting

Ashoka Future Forum | งานประชุมใหญ่ของอโชก้าเฟลโลว์อินเดีย

Ashoka Fellowship Selection Panel 2013

มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) จัดกระบวนการพิจารณาผู้เหมาะสมเป็นอโชก้าเฟลโลว์ ประจำปี 2556
Submitted by: Tsega Belachew on 01/20/15 Editor's Note: This article was written by Darlene Damm and first appeared on singularityhub.com. From Elon Musk’s tweet that artificial intelligence may be more dangerous than nuclear weapons to the growing clamor of voices...
Submitted by: Tsega Belachew on 01/15/15 Editor's Note: Tiwale, KadAfrica, Twim Academy, GiftedMom, and AEPT were named winners in The MasterCard Foundation and Ashoka’s “Future Forward: Innovations for Youth Employment in Africa” challenge. These young...
Sun, December 7, 2014
  Ashoka และ Intel Foundation ได้จับมือร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ประกอบการสังคมใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและประสบผลสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำมาขยายผลเพื่อจัดการกับความท้าทายทางสังคมได้ต่อไป และนี่คือรายงานล่าสุดที่มีชื่อว่า Social...

อ่านต่อ »