แถลงข่าวอโชก้าเฟลโลว์ประจำปี 2556-2557

เฟลโลว์ร่วมแรงใจรับมือแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

Ashoka Asia Meeting

Ashoka Future Forum | งานประชุมใหญ่ของอโชก้าเฟลโลว์อินเดีย

Ashoka Fellowship Selection Panel 2013

มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) จัดกระบวนการพิจารณาผู้เหมาะสมเป็นอโชก้าเฟลโลว์ ประจำปี 2556
Sun, December 7, 2014
  Ashoka และ Intel Foundation ได้จับมือร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ประกอบการสังคมใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและประสบผลสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำมาขยายผลเพื่อจัดการกับความท้าทายทางสังคมได้ต่อไป และนี่คือรายงานล่าสุดที่มีชื่อว่า Social...
Wed, December 3, 2014
Submitted by: Tsega Belachew on 12/03/14 The global community of Ashoka deeply mourns the loss of fellow Ibrahim Sobham. His visionary concept of “putting young people in charge” became a model in later years for the Youth Venture idea and Ashoka’s current work...
Submitted by: Tsega Belachew on 12/01/14 With the events in Ferguson, MO dominating the news and the national conversation, it's easy to feel powerless, and cynical. But let's remember that in communities like Ferguson -- and similar ones all across the U.S. -- there...

อ่านต่อ »