แถลงข่าวอโชก้าเฟลโลว์ประจำปี 2556-2557

เฟลโลว์ร่วมแรงใจรับมือแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

Ashoka Asia Meeting

Ashoka Future Forum | งานประชุมใหญ่ของอโชก้าเฟลโลว์อินเดีย

Ashoka Fellowship Selection Panel 2013

มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) จัดกระบวนการพิจารณาผู้เหมาะสมเป็นอโชก้าเฟลโลว์ ประจำปี 2556
  วันที่ 25 ก.ย. 2557 มูลนิธิอโชก้าจัดงานแถลงข่าวแนะนำอโชก้าเฟลโลว์ใหม่ 7 ท่าน ณ งาน Ashoka Solutions Forum ที่ TK Park เซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบด้วยอโชก้าเฟลโลว์ประจำปี 2556 ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ คุณมูฮำมัดอายุบ ปาทาน คุณสมพงค์ สระแก้ว คุณสุภา ใยเมือง และ ...
Submitted by: Tsega Belachew on 10/16/14 "Everyone wants to "make a difference" but with an overwhelming array of charitable causes and organizations, the question is:how? Journalists Nicholas Kristof and Sheryl WuDunn set out to find the answer in their new book,...
Submitted by: Tsega Belachew on 10/16/14 "A Path Appears," by Nicholas D Kristof and Sheryl WuDunn  is about making a difference here and abroad. According to its publisher it is  a  sweeping tapestry of people who are using research, evidence-based...

อ่านต่อ »