แถลงข่าวอโชก้าเฟลโลว์ประจำปี 2556-2557

เฟลโลว์ร่วมแรงใจรับมือแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

Ashoka Asia Meeting

Ashoka Future Forum | งานประชุมใหญ่ของอโชก้าเฟลโลว์อินเดีย

Ashoka Fellowship Selection Panel 2013

มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) จัดกระบวนการพิจารณาผู้เหมาะสมเป็นอโชก้าเฟลโลว์ ประจำปี 2556
Submitted by: Tsega Belachew on 08/03/15 Anshu K. Gupta, Ashoka Fellow and Founder of Goonj observed that two Indias exist side-by-side: the increasingly wealthy, urban India and the impoverished, neglected rural India. Anshu realized that the vast stocks of everyday...
Thu, July 30, 2015
Submitted by: Tsega Belachew on 07/30/15 In conjunction with the 2015 Deutsche Welle Global Media Forum in Bonn, Germany, the Ashoka Media Globalizer brought together several Ashoka Fellows from around the world. Throughout the forum, these Ashoka Fellows were able...
Submitted by: Tsega Belachew on 07/28/15 Editor's Note: This article was written by Avery Pagán and Dan Schiff who are part of the Ashoka Support Network team. The success of the Ashoka Support Network (ASN) hinges on the idea that active philanthropy must include...

อ่านต่อ »