แถลงข่าวอโชก้าเฟลโลว์ประจำปี 2556-2557

เฟลโลว์ร่วมแรงใจรับมือแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

Ashoka Asia Meeting

Ashoka Future Forum | งานประชุมใหญ่ของอโชก้าเฟลโลว์อินเดีย

Ashoka Fellowship Selection Panel 2013

มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) จัดกระบวนการพิจารณาผู้เหมาะสมเป็นอโชก้าเฟลโลว์ ประจำปี 2556
Submitted by: Tsega Belachew on 03/02/15 Editor's Note: This article was written by the co-authors Olivier Kayser and Valeria Budinich, who wrote “Scaling up Business Solutions to Social Problems”, Palgrave MacMillan, February 2015. The article first appered on Business...
Submitted by: Tsega Belachew on 02/27/15 Previously a Mechanical Engineer, Ashoka Fellow Arvind Kejriwal was elected as a Fellow due to his work which used a 2001 law called the Right to Information Act (RTIA) to bring political power back to the people of India. The...
Submitted by: Tsega Belachew on 02/19/15 Editor's Note: This article was written by Michael Zakaras who is part of the AshokaUS Venture and Fellowship team. Maybe Ashoka is onto something after all! It wasn’t more than 15 minutes into this week’s Global Innovation...

อ่านต่อ »