เฟลโลว์ร่วมแรงใจรับมือแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

Ashoka Asia Meeting

Ashoka Future Forum | งานประชุมใหญ่ของอโชก้าเฟลโลว์อินเดีย

Ashoka Fellowship Selection Panel 2013

มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) จัดกระบวนการพิจารณาผู้เหมาะสมเป็นอโชก้าเฟลโลว์ ประจำปี 2556

ประชุมอโชก้าเฟลโลว์

ครูอุ้ย อภิสรี จรัลชวนะแพท เปิดบ้านเป็นที่ประชุมอโชก้าเฟลโลว์ปี 2554 เพื่อต้อนรับเฟลโลว์ใหม่และระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างวิสัยทัศน์แห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชน.
Submitted by: Tsega Belachew on 09/02/14 Irwin Zahn founded General Staple Company in 1954 in the garment district of New York City. This initial concept grew into a global electronic interconnect company, later named Autosplice, Inc. and moved to San Diego, California...
Submitted by: Tsega Belachew on 08/25/14 Editor’s Note: Names of children in this article have been changed for children’s privacy. ...and a new tool that will help you build and practice it! Gloria Perez smiled as she closed down the snack-stand after a busy day. The...
Submitted by: John Converse Townsend on 08/15/14 We have to change the way the next generation of children learn, think and interact with people and the environment (both built and natural). “This world requires a new paradigm for growing up and therefore also for...

อ่านต่อ »