แถลงข่าวอโชก้าเฟลโลว์ประจำปี 2556-2557

เฟลโลว์ร่วมแรงใจรับมือแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

Ashoka Asia Meeting

Ashoka Future Forum | งานประชุมใหญ่ของอโชก้าเฟลโลว์อินเดีย

Ashoka Fellowship Selection Panel 2013

มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) จัดกระบวนการพิจารณาผู้เหมาะสมเป็นอโชก้าเฟลโลว์ ประจำปี 2556
Submitted by: Tsega Belachew on 03/26/15 Editor’s Note: This article was written by Felix Oldenburg (@foldenburg), Director of Ashoka Europe and Germany after the Changemaker Alliance event held in Berlin to welcome 5 new Fellows.Earlier this month 500 changemakers came...
Submitted by: Tsega Belachew on 03/13/15 Editor's Note: This article was written by Brittany Koteles of AshokaUS and Sachin Malhan of Ashoka Changemakers who will take part in two SXSW sessions To Hell With Good Intentions, Part I and Part II. on...
Submitted by: Tsega Belachew on 03/11/15 The Istanbul Social Innovation Summit hosted by Ashoka Turkey and BMW Foundation provided social entrepreneurs, impact investors, leaders from civil society organization and corporate executives from both Turkey and abroad with a...

อ่านต่อ »