แถลงข่าวอโชก้าเฟลโลว์ประจำปี 2556-2557

เฟลโลว์ร่วมแรงใจรับมือแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

Ashoka Asia Meeting

Ashoka Future Forum | งานประชุมใหญ่ของอโชก้าเฟลโลว์อินเดีย

Ashoka Fellowship Selection Panel 2013

มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) จัดกระบวนการพิจารณาผู้เหมาะสมเป็นอโชก้าเฟลโลว์ ประจำปี 2556
Submitted by: Tsega Belachew on 08/25/15 What does changemaking in higher education look like in Singapore, Mexico, and the southeast United States? Though contexts vary, common interests and experiences unite these institutions across oceans. To celebrate this...
Submitted by: Tsega Belachew on 08/11/15 "The world is crying out for new ideas... Our kids ought to recognise how deep their capacities for education are.""The capacity for new thinking - or turning old ideas into new applications - has really never been more important...
Submitted by: Tsega Belachew on 08/03/15 Anshu K. Gupta, Ashoka Fellow and Founder of Goonj observed that two Indias exist side-by-side: the increasingly wealthy, urban India and the impoverished, neglected rural India. Anshu realized that the vast stocks of everyday...

อ่านต่อ »