เฟลโลว์ร่วมแรงใจรับมือแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

Ashoka Asia Meeting

Ashoka Future Forum | งานประชุมใหญ่ของอโชก้าเฟลโลว์อินเดีย

Ashoka Fellowship Selection Panel 2013

มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) จัดกระบวนการพิจารณาผู้เหมาะสมเป็นอโชก้าเฟลโลว์ ประจำปี 2556

ประชุมอโชก้าเฟลโลว์

ครูอุ้ย อภิสรี จรัลชวนะแพท เปิดบ้านเป็นที่ประชุมอโชก้าเฟลโลว์ปี 2554 เพื่อต้อนรับเฟลโลว์ใหม่และระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างวิสัยทัศน์แห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชน.
Submitted by: John Converse Townsend on 08/15/14 We have to change the way the next generation of children learn, think and interact with people and the environment (both built and natural). “This world requires a new paradigm for growing up and therefore also for...
Submitted by: Tsega Belachew on 07/17/14 Editor's Note: This article was written by Daniel Schiff who works with the Ashoka Support Network Team at Ashoka. It would be impossible to solve the world’s most difficult problems without collaboration and co-creation among...
Submitted by: Tsega Belachew on 06/30/14 People take time out and recruit themselves to accomplish extraordinary things. Around the world, 3,000 leading social entrepreneurs ("Ashoka Fellows") have taken this leap into the unknown, driven by a new idea that they know...

อ่านต่อ »