ข้อเท็จจริง

ความเป็นมา 

 • ก่อต้ังเมื่อปี ๒๕๒๓ โดยบิล เดรตัน ในกรุงวอชิงตัน ดีซี
 • ตั้งชื่อ สร้างสรรค์ และบุกเบิกแนวคิดการประกอบการสังคม
 • คัดเลือกผู้ประกอบการสังคมกลุ่มแรกในประเทศอินเดีย ปี ๒๕๒๔
 • เริ่มต้นด้วยงบประมาณประจำปีเพียง ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท และเพิ่มขึ้นเป็น ๙๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๔๙

ในประเทศไทย

 • เริ่ม ดำเนินงานปี ๒๕๓๒ จดทะเบียนเป็นมูลนิธิปี ๒๕๔๗ ปัจจุบันมีอโชก้าเฟลโลว์จำนวน ๙๓ คน สำนักงานในกรุงเทพฯ มีทีมงาน ๔ คน นอกจากนี้มีอาสาสมัคร ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยมีอโชก้าเฟลโลว์อาวุโสเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และมีเฟลโลว์จำนวนหนึ่งช่วยประสานความร่วมมือระหว่างเฟลโลว์ด้วยกันเอง

ปรัชญา

 • ก่อต้ั้งด้วยความเชื่อที่ว่า วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงบวก คือการลงทุนในผู้ประการสังคม ผู้นำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืน สามารถนำไปขยายผลได้ทั้งในประเทศและทั่วโลก
 • สัญญลักษณ์ของอโชก้ าเป็นต้นโอ๊ค ที่แข็งแกร่ง ทนทาน ต้นโอ๊คสะท้อนพลังของพันธสัญญาของอโชก้า ที่จะสร้างวิชาชีพผู้ประกอบการสังคม กิ่งก้านที่แผ่ขยาย เปรียบเสมือนโครงการที่หลากหลายของอโชก้า ได้แก่การคัดเลือก การก่อต้ัง และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการสังคมทั่วโลก


ที่มาของชื่อ

 • อโชก้าตั้งชื่อตามพระนามพระเจ้าอโศกมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้รวบรวมคาบสมุทรอินเดียเป็นปึกแผ่น เมื่อสามศตวรรษก่อนพุทธกาล ทรงประนามความรุนแรง และอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสวัสดิการสังคม ในฐานะองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตใจสากล และมีความมุ่งมั่น อโชก้าได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างแรกๆ ของผู้ริเริ่มทางสังคม

รอบโลก

 • ก่อตั้งโครงการใน ๖๐ กว่าประเทศ และสนับสนุนงานของอโชก้าเฟลโลว์เกือบ ๓,๐๐๐ คน
 • มีคนทำงานกว่า ๒๐๐ คนในสำนักงานสาขา ๒๕ แห่งทั่วทวีปอเมริกา เอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และอัฟริกาเหนือ

สถานภาพทางกฎหมายและการเงิน

 • จดทะเบียนในฐานะองค์กร ไม่แสวงหากำไร (501 c3) ในสหรัฐ
 • ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคล มูลนิธิ และผู้ประกอบการธุรกิจจากทั่วโลก อโชก้าไม่รับเงินสนับสนับจากองค์กรรัฐ   กองทุนสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรส่งเสริมให้อโชก้าเกิดความยั่งยืนในระยะยาว