ผู้ประกอบการสังคมคือ?

ผู้ประกอบการสังคมคือบุคคลที่มีวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาสังคมที่เร่ง ด่วน บุคคลเหล่านี้มีความมุ่งมั่นและยืนหยัดในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ และเสนอแนวคิดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง

แทนที่จะปล่อยให้การแก้ไขปัญหาสังคมเป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการสังคมมุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหา โดยการเปลี่ยนแปลงระบบ เผยแพร่วิธีการทำงาน และจูงใจให้คนในสังคมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ

 

ผู้ ประกอบการสังคมมักหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตน และยืนหยัดที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ ทำงานทางสังคมในด้านที่เขาทำ บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และเป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่นจะนำวิธีการ แก้ไขปัญหาที่ เป็นจริงมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมตามวิสัยทัศน์ของเขา 

ผู้ประกอบการสังคมแต่ละคนนำเสนอความคิดที่เข้าใจได้ง่าย และมีจริยธรรม นอกจากนี้พวกเขายังแสวงหาการสนับสนุนจากสังคมวงกว้าง เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนลุกขึ้นมายอมรับและนำความคิดไปปฏิบัติให้มาก ที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าทุกคน เป็นผู้คัดสรรผู้เปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชน ซึ่งได้แก่บุคคลที่เป็นแบบอย่าง และสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า ประชาชนที่มีความพยายามจะแปรความคิดที่มุ่งมั่นของเขาให้เป็นการปฏิบัติสามารถจะทำสิ่งใดก็ได้

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ภาคประชาชนได้ค้นพบสิ่งที่ภาคธุรกิจได้เรียนรู้มานานแล้ว นั่นคือไม่มีสิ่งใดมีพลังมากเท่ากับความคิดใหม่ ในมือของผู้ประกอบการชั้นนำ 

ทำไมต้องเป็นผู้ประกอบการ “สังคม” 
เช่นเดียวกับที่ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการสังคมทำหน้าที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการมองหาโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น และพัฒนาระบบ พร้อมกับคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น  ในขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ผู้ประกอบการสังคมคิดค้นวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็นการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง  
ตัวอย่างผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าในประวัติศาสตร์:

  •  ซูซาน บี แอนโทนี(Susan B. Anthony) ชาวอเมริกัน ผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีในสหรัฐ และสิทธิในการครอบครองสินทรัพย์ ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังเป็นผู้นำในการผลักดันการแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้
  •  วิโนบา บาเว (Vinobha Bhave) ชาวอินเดีย ผู้ก่อตั้งและผู้นำthe Land Gift Movement เขาสนับสนุนและผลักดันให้มีการจัดสรรที่ดินจำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ เอเคอร์แก่คนในวรรณะจันฑาลและผู้ไร้ที่ทำกินในสังคมอินเดีย
  •  แมรี่ มอนเตสเซอรี่ (Mary Montessori) ชาวอิตาลี ผู้พัฒนาวิธีการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
  • ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nitingale) ชาวอังกฤษ ผู้ก่อตั้งการพยาบาลสมัยใหม่ เธอก่อตั้งโรงเรียนสำหรับพยาบาลแห่งแรก และต่อสู้เพื่อให้โรงพยาบาลได้รับการพัฒนาให้มีสภาพที่ดีขึ้น
  • มากาเร็ต แซงเก (Magaret Sange) ชาวอเมริกา  ผู้ก่อตั้ง the Planned Parenthood Federation of America  เธอได้เผยแพร่ขบวนการวางแผนครอบครัวไปทั่วโลก
  • จอห์น มูอีร์ (John Muir) ชาวอเมริกัน  นักธรรมชาตินิยมและนักอนุรักษ์ทรัพยากร ได้ก่อตั้งระบบอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติและช่วยก่อตั้ง The Sierra Club 
  • ณอน โมเนต์  (Jean Monnet) ชาวฝรั่งเศส เป็นผู้รับผิดชอบต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศฝรั่งเศส หลังสงครามโลกครั้งที่สอง รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้ง the European Coal and Steel Community (ECSC) และEuropean Common Market ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นก่อนประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Union) ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน

 

To read more about Social Entrepreneur in English, click here