พันธมิตร

อโชก้าได้สร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับองค์กรธุรกิจระดับโลกที่สามารถนำความรู้ขององค์กรมา มาสร้างเสริมภาคสังคม การสร้างพันธมิตรก่อให้เกิดสะพานเชื่อมระหว่างภาคส่วนทั้งสองและช่วยสนับสนุนแนวคิดริเริ่มของอโชก้า ในการใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับอโชก้าพันธมิตรของเราคือ:

  • องค์กรระดับโลกซึ่งมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกันในระยะเวลานาน และต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในสังคม
  • องค์กรที่จะทำงานเพื่อพัฒนาเป้าหมายร่วมและช่วยกันสร้างผลกระทบทางสังคมที่เด่นชัด
  • องค์กรที่ตระหนักว่าการเป็นพันธมิตรจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย
  • องค์กรที่ร่วมกันนำการทำงานฉันท์พันธมิตรอย่างเท่าเทียม

ปัจจุบันองค์กรพันธมิตรระดับโลกของอโชก้าได้แก่ แมคคินซี่แอนด์คอมพานี (McKinsey & Company) ฮิลแอนต์โนว์ลตัน (Hill& Knowlton)  และโครงการทนายอาวุโสนานาชาติ(International Senior Lawyer’s Project-ISLP) นอกจากนั้น ยังทำงานร่วมกับแลแทมแอนด์วัทคินส์ (Latham & Watkins) เอินส์แอนด์ยัง (Ernst & Young)รวมทั้ง ซิสโก้ ซิสเท็ม (Cisco System)