มีส่วนร่วม

ร่วมเป็นอาสาสมัครกับอโชก้า

 

ขอบคุณที่สนใจแบ่งปันเวลาและความสามารถของท่านในการร่วมกับอโชก้าในการสร้างสรรค์สังคม ด้วยการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสังคม และการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสังคมที่กำลังนำเสนอวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาสังคมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

อโชก้าและผู้ประกอบการสังคมที่อโชก้าสนับสนุน (อโชก้าเฟลโลว์มีงานอาสาสมัครและต้องการความช่วยเหลือหลากหลาย ซึ่งทางอโชก้านั้นมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครกับเรา เป็นประสบการณ์ที่มีค่า อาสาสมัครได้รับแรงบันดาลใจ ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

 

ขั้นตอนการสมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัครนั้น หากท่านได้ให้ข้อมูลความสนใจของท่านไว้ ทางอโชก้าจะจัดปฐมนิเทศ ทำความเข้าใจในงานของอโชก้า จากนั้นเมื่อมีงานอาสาสมัครที่ตรงกับความสนใจหรือสามารถของท่าน ทางอโชก้าจะติดต่อสอบถามกลับไปยังท่านว่าหากท่านสนใจในงานนั้นๆ ก็ลงมือทำได้ทันที

 

 

ทั้งนี้หากท่านสนใจเป็นอาสาสมัครหรือฝึกงาน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในใบสมัครนี้ แล้วส่งกลับมาได้ที่ thailand@ashoka.org