ส่งเสริมการประกอบการสังคมระดับโลก

อโชก้าลงทุนกับคนที่เราค้นหาผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าทั่วโลก เราสนับสนุนผู้ประกอบการหรืออโชก้าเฟลโลว์เหล่านี้ ในระยะก่อตั้งแนวคิด ด้วยเงินสนับสนุนค่าครองชีพ เป็นเวลาสามปี เพื่อช่วยให้เขาทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสร้างองค์กร และขยายแนวความคิด เรายังสนับสนุนเฟลโลว์ด้วยการสร้างเครือข่ายการสนับสนุนระดับโลก ของเพื่อน และพันธมิตรพร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านวิชาชีพเมื่อได้รับการพิจารณาเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่ายอโชก้า  เฟลโลว์จะได้รับประโยชน์จากสมาชิกภาพตลอดชีวิต

อโชก้าสนับสนุนความร่วมมือของเฟลโลว์ทั่วโลก เพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพิื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ไปพัฒนางานของตน ผลจากความร่วมมือในระดับโลก ทำให้อโชก้าสามารถกลั่นกรองแบบแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและรวบรวมแบบแผนเหล่านั้นเป็น "โมเสก" เช่นเดียวกับผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ประกอบการสังคมต้องการกลไกการสนับสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการของเขา เพื่อความสำเร็จและความยั่งยืน อโชก้ากำลังสร้างกลไกที่สนับสนุนการเติบโต และการขยายตัวของการประกอบการทางสังคม เช่น เงินลงทุนเริ่มต้น การสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจ และภาควิชาการ การสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ ที่เผยแพร่คุณค่าทางสังคมและการเงิน 

เสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นอโชก้าเฟลโลว์ได้ ที่นี่