หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก (อโชก้าเฟลโลว์)

ผู้ประกอบการสังคมแนวหน้ามีคุณลักษณะอย่างไร  อโชก้าพิจารณาหรือปฏิเสธผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างไร

กระบวนการพิจารณาคัดเลือกของอโชก้า วางอยู่บนหลักการพื้นฐาน 5 ประการ ซึ่งนำมาใช้ประเมิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอโชก้าเฟลโลว์ทุกคน:

 

คำถามชี้ขาดความคิดใหม่

อโชก้าไม่สามารถจะพิจารณาคัดเลือกใครก็ตามเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายอโชก้าได้ หากเขาผู้นั้น ไม่ได้หมกมุ่นกับความคิดใหม่ ที่เสนอแนวคิดหรือวิธีในการแก้ปัญหาสังคม ซึ่งจะไปเปลี่ยนโครงสร้างของปัญหานั้นๆ  ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชน  สิ่งแวดล้อม  หรือประเด็นอี่นใด  เราประเมินความคิดนั้นจากพื้นฐานความเป็นมาของปัญหาและเปรียบเทียบกับแนวคิดการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อค้นหาความคิดใหม่ ที่ที่ศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ผู้ประกอบการสังคมที่ประสบความสำเร็จ จะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้มีวิสัยทัศน์ ในการตั้งเป้าหมาย  และในฐานะนักแก้ปัญหาที่สามารถจะแปรวิสัยทัศน์ของเขาไปสู่ความเป็นจริง ความคิดริเริ่มมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใด คุณลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นนับแต่วัยเยาว์เรื่อยมา  หนึ่งในคำถามที่เรามักหยิบยกขึ้นมา คือคำถามที่ว่า คนคนนี้มีมองเห็นวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ได้ดีกว่าที่ (คนอื่น) เคยทำหรือเปล่า  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีภูมิหลัง ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่ม ในการทำสิ่งใหม่บ้างหรือไม่

 

ทักษะการประกอบการ

ทักษะการประกอบการ อาจจะเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดของเราในการนำมาพิจารณาคัดเลือก  คุณลักษณะของผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าเป็นคุณคณสมบัติของผู้นำที่เห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลง มีแนวคิดที่เป็นนวัตกรรม แล้วอุทิศตนยอย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง  ผู้นำเหล่านี้มักจะสนใจเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภารกิจของเขาเพียงเล็กน้อย  และมักยินดีที่จะใช้เวลาสิบถึงสิบห้าปีลงมือทำในการทำให้ความคิดใหม่ของเขาเหล่านั้น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนา   ความมุ่งมั่นอย่างถึงที่สุดนี้ มีความสำคัญต่อการแปรความคิดใหม่เป็นความเป็นจริง  และด้วยเหตุนี้ อโชก้าจึงต้องยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอโชก้าเฟลโลว์ จะต้องอุทิศเวลาในการพัฒนาความคิดใหม่ของเขาเต็มเวลาตลอดระยะก่อตั้ง

 

อโชก้ากำลังมองหาคนที่มีคุณลักษณะเหมือน แอนดรูว์ คาร์เนกี้ส์ (Andrew Carnegies)  เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford)  และสตีฟ จ๊อบส์ (Steve Jobs) ในภาคประชาชน

 

ผลกระทบทางสังคมของความคิดใหม่

หลักเกณฑ์ข้อนี้ใช้พิจารณาความคิดของผู้ได้รับการเสนอชื่อ อโชก้าสนใจว่าความคิดใหม่ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ถึงระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค  ตัวอย่างเช่น อโชก้าไม่สนับสนุนการตั้งโรงเรียนหรือคลินิครักษาโรคใหม่ ที่ไม่ได้มีกลยุทธ์หรือความพยายามที่จะปฏิรูประบบการศึกษาทั้งระบบหรือระบบสาธารณสุขของทั่วประเทศ หรือที่กว้างไปกว่านั้น

 

 

คุณธรรม

การสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับโครงการสร้างของผู้ประกอบการสังคม อาศัยการความสามารถในการทำให้คนจำนวนมากเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือใช้ชีวิต ถ้าผู้ประกอบการสังคมไม่ได้รับการยอมรับ หรือไว้วางใจ ก็ยากจะทำให้งานประสบความสำเร็จ  ฉะนั้นอโชก้าจึงให้ความสำคัญกับความเห็นของผู้ที่มี่ส่วนร่วมในการคัดเลือกทุกขึ้นตอนให้พิจารณาหัวข้อนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุด ซึ่งมักอาศัยสัญชาตญาณและความรู้สึกลึกๆ ไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์ด้วยเหตุผล คำถามสำคัญที่เราถามตัวเองคือ ผู้คัดเลือกแต่ละคน เชื่อมั่นและไว้ใจผู้ที่ตัวเองสัมภาษณ​์เต็มที่ใช่หรือไม่ หากมีผู้ที่ไม่แน่ใจ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมักไม่ผ่านการคัดเลือก

 

 

 

 

สนใจเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นอโชก้าได้ทุกเวลา ได้ที่นี่