เสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นอโชก้าเฟลโลว์

 

หากท่านสนใจที่จะเสนอชื่อผู้ประกอบการสังคม มาเข้าร่วมเครือข่ายอโชก้าสากล เราขอเชิญให้ท่านส่งข้อมูล เกี่ยวกับผู้ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม และงานของเขา โดยดาวน์โหลดเอกสารการเสนอชื่อฯ Ashoka Nomination Form  กรอกแบบสอบถาม และ ส่งกลับมาได้ที่ thailand@ashoka.org 

กรุณาอ่าน หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกอโชก้าเฟลโลว์ อย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคล ที่ท่านต้องการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคนที่อโชก้ามองหา

อโชก้าตระหนักว่า เราคงไม่สามารถค้นหาผู้ประกอบการสังคมชั้นนำ ได้โดยลำพัง  ผู้เสนอชื่อที่แข็งขัน ช่วยให้อโชก้าได้รับการเสนอชื่อ ผู้ที่เหมาะสมเป็นอโชก้าเฟลโลว์ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับทราบความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวความคิดใหม่ทางสังคม ในภาคประชาชนอีกด้วย  ขอขอบคุณท่านล่วงหน้า