บล็อก | Ashoka's Blogs

Submitted by: Tsega Belachew on 10/30/13 This year Ashoka Turkey elected 92 year old Hayrettin Karaca as a senior fellow for his work leading the Turkish environmental movement. Here is a glimpse at some of the wisdom Hayrettin shares in the...
Submitted by: Tsega Belachew on 10/30/13 “At various pivotal moments in history, a small group of people see where the world is heading. They help everyone else to see it, urging them to develop a new framework of perceiving, thinking and leading...
Submitted by: Tsega Belachew on 10/25/13 Editor's Note: This article was written by Kiran Shetty. Kiran Shetty is the Regional Vice President & Managing Director, India for Western Union Financial Services, Inc. and an active member of...
Submitted by: Tsega Belachew on 10/24/13 Editor's Note: This article was written by Mukti Bosco. Ashoka Fellow Mukteshwari “Mukti” Bosco is the Co-Founder and Secretary General of Healing Fields Foundation (HFF) in India. Healing Fields...
Submitted by: Tsega Belachew on 10/23/13 Editor's Note: This article was written by Daniel Canning.  Daniel Canning is Vice President, U.S. Money Transfer at Western Union Financial Services.  In 2011 he traveled to India to work with...
Submitted by: Tsega Belachew on 10/22/13 Thalita Guimarães, Senior Product Manager with Boehringer Ingelheim Brazil, was selected to participate in Ashoka’s Executive in Residence program and spent 6 months working with MyMind in Ireland....
Submitted by: Tsega Belachew on 10/21/13 Declan Daly is Vice President Europe, Network Agents at Western Union Financial Services based in Vienna, Austria.  In 2012 he went to Nicaragua through Ashoka’s Executive in Residence program,...
Mon, October 14, 2013
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม ศกนี้ ทีมงานอโชก้าภูมิภาคเอเชียและตัวแทนอโชก้าสากล จากประเทศอินเดีย เนปาล บังคลาเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ เยอรมันนี้ และสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยอาสาสมัครและผู้สนับสนุนในเกาหลี ได้มาร่...
Submitted by: Tsega Belachew on 10/03/13 "It is time to rediscover the financial industry's history of using social innovation to help people improve their lives", argue authors Noel Gordon, Ashoka Support Network, former head of banking at...
Submitted by: Tsega Belachew on 09/18/13     Editor's Note: This post was written by Diana Fernholz (@Diana_Fernholz), who works with Ashoka. What worries you?  This is the question that Ashoka Fellow Dina Buchbinder of Mexico...
Submitted by: Tsega Belachew on 09/17/13   Mike a serial social entrepreneur, Ashoka Fellow, and Harvard MBA who has previously created successful internet-based companies in telecoms and finance as well as online education, has had the...
Submitted by: Tsega Belachew on 09/16/13   This is the time where the number of connections across the globe and the amount of change is increasing. More and more we see global discontentment rise over how public and private sectors are...
Submitted by: Tsega Belachew on 08/28/13 In an increasingly fast-paced world, many of us are looking to learn the skills of the future. Increasingly, we are called to step into entrepreneural roles to help create better realities. Ashoka's Youth...
Submitted by: Tsega Belachew on 08/26/13 The global Ashoka community mourns the loss of pioneer, a social entrepreneur and Fellow Charles Julius Banda (Malawi, 2013) who passed away from complications of liver cancer and kidney illness on the...
Submitted by: Tsega Belachew on 08/09/13 Editor's Note: This post was written by David Nahmias, and originally appeared on Forbes.  On this blog, we seldom wade into the mire of politics. Social entrepreneurship is not a partisan issue. But...