งานแถลงข่าวอโชก้าเฟลโลว์ประจำปี 2556-2557

Submitted on Thu, October 16, 2014

 

วันที่ 25 ก.ย. 2557 มูลนิธิอโชก้าจัดงานแถลงข่าวแนะนำอโชก้าเฟลโลว์ใหม่ 7 ท่าน ณ งาน Ashoka Solutions Forum ที่ TK Park เซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบด้วยอโชก้าเฟลโลว์ประจำปี 2556 ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ คุณมูฮำมัดอายุบ ปาทาน คุณสมพงค์ สระแก้ว คุณสุภา ใยเมือง และ คุณเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข และ อโชก้าเฟลโลว์ประจำปี 2557 อีก 3 ท่าน ได้แก่ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล คุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ และ คุณวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี โดยคุณสินี จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้าประเทศไทยได้แนะนำอโชก้าเฟลโลว์ใหม่ทั้ง 7 ท่านแก่สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมในงาน หลังจากนั้นคุณแครอล ประธานกรรมการมูลนิธิอโชก้าฯ มอบเกียรติบัตรแก่เฟลโลว์ใหม่ ปิดท้ายด้วยการตั้งคำถามเปิดโอกาสให้เฟลโลว์ใหม่ได้แสดงความรู้สึกและบอกเล่างานของตน